วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ลายเส้น ชุดที่ 2


 พิ้งกี้ สาวิกา ไชยเดช

 เจี๊ยบ พิจิตรา กฤติกุล

หวาย กามิกาเซ่ ( ปัญญาริสา เธียรประสิทธิ์ )